• Sha TinHK$350-600/ph

  C/YHK$400-500/ph

  Kowloon BayHK$300-400/ph

  Tai WaiHK$350-400/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Sheung WanHK$300-500/ph

  Tin HauHK$600-600/ph

  Lantau IslandHK$200-250/ph

  Tuen MunHK$300-400/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Mong KokHK$200-250/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Kwai FongHK$200-200/ph

  Tai KooHK$200-250/ph

  Mid LevelHK$200-250/ph

  Tai PoHK$200-200/ph

 • To Kwa WanHK$200-300/ph

  Tsim Sha TsuiHK$200-300/ph

  Pok Fu LamHK$200-500/ph

  Western DistrictHK$300-450/ph

  Western DistrictHK$300-450/ph

  Western DistrictHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Kowloon BayHK$200-200/ph

  Sai Wan HoHK$300-400/ph

  Mong KokHK$300-500/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  W/THK$300-400/ph

  Tsuen WanHK$350-500/ph

  Hung HomHK$250-300/ph

  Tseung Kwan OHK$350-600/ph

  Yuen LongHK$250-350/ph

 • A/DHK$300-500/ph

  Yuen LongHK$200-250/ph

  Tai PoHK$200-350/ph

  Tin Shui WaiHK$250-350/ph

  Tsim Sha TsuiHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Tsing YiHK$300-400/ph

  Lam TinHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  To Kwa WanHK$250-350/ph

  Kwai ChungHK$200-300/ph

  Choi HungHK$200-200/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  K/KHK$200-200/ph

  Ho Man TinHK$450-550/ph

  Tai Wo HauHK$300-400/ph

 • Tin Shui WaiHK$300-350/ph

  Tai KooHK$400-500/ph

  To Kwa WanHK$200-200/ph

  Hung HomHK$350-400/ph

  Yau Ma TeiHK$200-250/ph

  Hung HomHK$350-500/ph

  K/WHK$200-300/ph

  Tai PoHK$300-300/ph

  Yau TongHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$200-300/ph

  Kwai ChungHK$400-500/ph

  Kowloon CityHK$300-500/ph

  Tai PoHK$200-400/ph

  Hung HomHK$250-350/ph

  Mong KokHK$400-450/ph

  Tuen MunHK$200-250/ph

 • Tsuen WanHK$400-/ph

  Yuen LongHK$200-200/ph

  StanleyHK$800-/ph

  Lam TinHK$200-300/ph

  Tai PoHK$250-400/ph

  Tuen MunHK$400-500/ph

  Shau Kei WanHK$350-450/ph

  Hung HomHK$400-500/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Kowloon CityHK$200-250/ph

  Tin HauHK$400-450/ph

  Tai KooHK$700-700/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  C/SHK$200-250/ph

  Kowloon BayHK$200-300/ph

  FanlingHK$300-500/ph

 • Sha TinHK$250-350/ph

  Prince EdwardHK$200-250/ph

  Wong Tai SinHK$250-350/ph

  Wong Tai SinHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  Tuen MunHK$300-300/ph

  Tai WaiHK$350-450/ph

  Tin Shui WaiHK$330-350/ph

  Yuen LongHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$300-350/ph

  Tai KooHK$300-400/ph

  CentralHK$400-600/ph

  Tuen MunHK$200-250/ph

  Kwai FongHK$300-500/ph

  Tai WaiHK$250-400/ph

  Repulse BayHK$350-500/ph

 • Tsing YiHK$300-350/ph

  Sha TinHK$200-250/ph

  Tsim Sha TsuiHK$300-500/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

  Tuen MunHK$200-200/ph

  Quarry BayHK$300-350/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  Kwai FongHK$200-250/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Ma On ShanHK$300-400/ph

  Kwun TongHK$200-250/ph

  Fortress HillHK$200-250/ph

  H/HHK$200-200/ph

  Ap Lei ChauHK$200-200/ph

  Western DistrictHK$200-400/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

 • FanlingHK$200-250/ph

  Fo TanHK$250-350/ph

  Tai Kok TsuiHK$300-500/ph

  Tai WaiHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$250-550/ph

  Wong Tai SinHK$200-300/ph

  Tsing YiHK$300-450/ph

  S/KHK$200-250/ph

  Sheung WanHK$500-600/ph

  Pok Fu LamHK$200-450/ph

  Mong KokHK$200-400/ph

  Kowloon CityHK$200-250/ph

  Happy ValleyHK$200-300/ph

  S/THK$200-200/ph

  Mong KokHK$200-300/ph

  Tsuen WanHK$300-350/ph

 • Ping ChauHK$300-350/ph

  P/SHK$350-500/ph

  CentralHK$200-200/ph

  FanlingHK$200-200/ph

  Sham Shui PoHK$200-300/ph

  M/PHK$450-600/ph

  Mong KokHK$250-250/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Sham Shui PoHK$200-250/ph

  Sham Shui PoHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Kwai ChungHK$200-200/ph

  Western DistrictHK$250-300/ph

  Yuen LongHK$250-400/ph

  Siu Sai WanHK$200-200/ph

  Lohas ParkHK$200-300/ph

 • Tseung Kwan OHK$300-450/ph

  Cheung Sha WanHK$300-350/ph

  Western DistrictHK$200-300/ph

  Lei Yue MunHK$200-200/ph

  B/FHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$250-350/ph

  Ngau Chi WanHK$350-500/ph

  Mong KokHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$200-400/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  Wan ChaiHK$250-300/ph

  Wan ChaiHK$300-400/ph

  Tsim Sha TsuiHK$300-400/ph

  JordonHK$200-200/ph

  Cheung ChauHK$200-200/ph

  Kowloon TongHK$200-200/ph

 • L/SHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

  Pok Fu LamHK$200-350/ph

  Kowloon BayHK$200-300/ph

  Hung HomHK$300-400/ph

  Chai WanHK$300-400/ph

  Kwun TongHK$200-200/ph

  Discovery BayHK$300/ph

  Lam TinHK$200-400/ph

  Tsing Lung TauHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$300-400/ph

  Mong KokHK$200-200/ph

  Yau Ma TeiHK$200-200/ph

  Tse Wan ShanHK$300-450/ph

  Shau Kei WanHK$200-200/ph

  Prince EdwardHK$300-400/ph

 • Sheung ShuiHK$200-250/ph

  Ma On ShanHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-200/ph

  Yau TongHK$250-300/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Sha TinHK$250-300/ph

  Kowloon CityHK$200-200/ph

  JordonHK$200-200/ph

  Tuen MunHK$100-250/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  Ho Man TinHK$200-300/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  Hung HomHK$250-400/ph

  City OneHK$200-300/ph

  Lam TinHK$300-400/ph

 • Sham Shui PoHK$200-300/ph

  Tung ChungHK$200-200/ph

  Wong Tai SinHK$200-400/ph

  Ho Man TinHK$450-450/ph

  OlympicHK$200-200/ph

  S/THK$200-200/ph

  Lohas ParkHK$300-400/ph

  Lam TinHK$200-300/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Yuen LongHK$200-250/ph

  T/THK$200-400/ph

  Diamond HillHK$250-250/ph

  JordonHK$250-400/ph

  Ngau Chi WanHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

 • Sha TinHK$200-400/ph

  Mong KokHK$250-350/ph

  T/THK$200-350/ph

  Tsuen WanHK$200-350/ph

  Tsing YiHK$250-300/ph

  Kowloon BayHK$300-400/ph

  Ho Man TinHK$300-400/ph

  Wan ChaiHK$500-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  San Po KongHK$200-400/ph

  Western DistrictHK$200-400/ph

  North PointHK$300-400/ph

  Tuen MunHK$200-250/ph

  Hung HomHK$160-180/ph

  Tai Kok TsuiHK$200-250/ph

  Ho Man TinHK$200-300/ph

 • Tai WaiHK$250-400/ph

  Kowloon CityHK$200-200/ph

  JordonHK$200-350/ph

  Yuen LongHK$250-300/ph

  Tin HauHK$400-600/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  To Kwa WanHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$250-350/ph

  Western DistrictHK$200-350/ph

  Lam TinHK$200-400/ph

  Tai WaiHK$200-250/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

  Kowloon TongHK$350-350/ph

  Lamma IslandHK$500-600/ph

  Tin Shui WaiHK$200-200/ph

  Tai Wo HauHK$250-300/ph

 • Prince EdwardHK$200-300/ph

  Tsuen WanHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  SohoHK$200-300/ph

  Sha Tin WaiHK$200-250/ph

  Kwun TongHK$300-400/ph

  Sha TinHK$200-300/ph

  Mei FooHK$250-350/ph

  Sham Shui PoHK$250-350/ph

  Cheung Sha WanHK$250-350/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Tuen MunHK$250-350/ph

  Sheung ShuiHK$200-200/ph

  Yau Ma TeiHK$200-200/ph

  Choi HungHK$300-320/ph

  Pok Fu LamHK$300-400/ph

 • Wong Tai SinHK$250-300/ph

  Hung HomHK$300-300/ph

  Hung HomHK$300-400/ph

  Yuen LongHK$300-400/ph

  Tai Kok TsuiHK$300-400/ph

  Kwai ChungHK$300-400/ph

  Western DistrictHK$300-350/ph

  Tai PoHK$300-350/ph

  Yuen LongHK$300-350/ph

  Kwun TongHK$300-350/ph

  Tai WaiHK$300-400/ph

 
Our Learners
Article