• Tung ChungHK$350-500/ph

  S/THK$350-550/ph

  Sha TinHK$350-600/ph

  Kowloon BayHK$300-450/ph

  Kwai ChungHK$350-400/ph

  Tsuen WanHK$300-400/ph

  JordonHK$300-450/ph

  Sha TinHK$400-600/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  OlympicHK$350-400/ph

  Hung HomHK$300-600/ph

  North PointHK$350-500/ph

  Tai WoHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  C/YHK$400-500/ph

 • Kwun TongHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$350-600/ph

  Western DistrictHK$250-350/ph

  S/THK$300-400/ph

  Tseung Kwan OHK$300-500/ph

  Tsuen WanHK$400-/ph

  Tai KooHK$400-500/ph

  Kwun TongHK$400-500/ph

  Tin Shui WaiHK$300-350/ph

  Prince EdwardHK$200-200/ph

  North PointHK$500-600/ph

  AdmiraltyHK$400-500/ph

  Yau Ma TeiHK$250-300/ph

  Western DistrictHK$250-300/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

  Tai Shui HangHK$200-400/ph

 • S/KHK$250-400/ph

  Causeway BayHK$250-350/ph

  Diamond HillHK$200-450/ph

  Tseung Kwan OHK$300-450/ph

  Causeway BayHK$400/ph

  Ma On ShanHK$300-350/ph

  Tsuen WanHK$200-250/ph

  Western DistrictHK$300-500/ph

  Pok Fu LamHK$300-600/ph

  Lohas ParkHK$300-400/ph

  A/C/C/S/S/W/WHK$600-600/ph

  K/KHK$200-350/ph

  Sha TinHK$200-250/ph

  CentralHK$200-350/ph

  Quarry BayHK$250-450/ph

  Sha TinHK$250-300/ph

 • A/SHK$250-300/ph

  Western DistrictHK$350-450/ph

  Lohas ParkHK$200-300/ph

  Yuen LongHK$200-350/ph

  Tai Shui HangHK$400-500/ph

  North PointHK$350-400/ph

  Yau TongHK$200-300/ph

  Mid LevelHK$200-300/ph

  Tuen MunHK$200-200/ph

  Hung HomHK$200-200/ph

  G/THK$200-300/ph

  Kowloon BayHK$250/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Tuen MunHK$250-350/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

 • Prince EdwardHK$300-500/ph

  Ho Man TinHK$250-400/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  Shek Kip MeiHK$200-200/ph

  S/THK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$200-200/ph

  Tai WaiHK$200-300/ph

  Ma On ShanHK$250-450/ph

  Sheung ShuiHK$250-250/ph

  F/S/THK$250/ph

  Ma On ShanHK$300-300/ph

  Quarry BayHK$400-500/ph

  Tse Wan ShanHK$300-400/ph

  C/WHK$350-450/ph

  AberdeenHK$200-200/ph

  To Kwa WanHK$200/ph

 • Kowloon TongHK$200-300/ph

  FanlingHK$200-250/ph

  Sham Shui PoHK$250-350/ph

  Pok Fu LamHK$200-250/ph

  Kowloon BayHK$300-400/ph

  Tai WaiHK$250-400/ph

  Sai Wan HoHK$200-200/ph

  FanlingHK$250-350/ph

  Kwun TongHK$300-350/ph

  Sha TinHK$200-250/ph

  Sha TinHK$300/ph

  A/CHK$200-250/ph

  Tsim Sha TsuiHK$300/ph

  Western DistrictHK$300-400/ph

  Sham Shui PoHK$350-450/ph

  Tuen MunHK$200-200/ph

 • FanlingHK$200-250/ph

  Tseung Kwan OHK$200-200/ph

  Tai PoHK$300-450/ph

  Pok Fu LamHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$200-450/ph

  A/WHK$300-400/ph

  Pok Fu LamHK$200-300/ph

  Mid LevelHK$300-400/ph

  Tsuen WanHK$500-600/ph

  Tsing YiHK$400-450/ph

  City OneHK$200-350/ph

  Pok Fu LamHK$250-350/ph

  Sheung ShuiHK$250-450/ph

  Sheung ShuiHK$200-200/ph

  Tung ChungHK$300-600/ph

  Tuen MunHK$350-400/ph

 • Tsuen WanHK$300-350/ph

  Tsuen WanHK$300-350/ph

  Mong KokHK$400-600/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Kwun TongHK$200-300/ph

  Wan ChaiHK$250-500/ph

  Western DistrictHK$250-350/ph

  Kowloon CityHK$300-400/ph

  Lohas ParkHK$300-500/ph

  Siu HongHK$300-350/ph

  Tung ChungHK$250/ph

  Tai WaiHK$350-400/ph

  Sha TinHK$200-300/ph

  Heng OnHK$200-200/ph

  Mong KokHK$250-350/ph

  Yau Ma TeiHK$300-500/ph

 • Lam TinHK$200-200/ph

  Tai WoHK$250-400/ph

  Sha TinHK$200-350/ph

  Prince EdwardHK$250-300/ph

  Nam CheongHK$200-200/ph

  Hung HomHK$250-600/ph

  Sha TinHK$400-500/ph

  Tai WaiHK$250-350/ph

  Yau Ma TeiHK$200-350/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  Yau Ma TeiHK$350-450/ph

  Tsing YiHK$200-500/ph

  Tai Kok TsuiHK$350-500/ph

  Tai WaiHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$300-500/ph

  Western DistrictHK$300-300/ph

 • Wong Tai SinHK$250-350/ph

  Kowloon BayHK$200-200/ph

  Hung HomHK$250-300/ph

  Sham Shui PoHK$200-250/ph

  Lok FuHK$250-350/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Tsuen WanHK$300-500/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  Kwai ChungHK$250-300/ph

  Tsuen WanHK$200-200/ph

  Wong Tai SinHK$250-300/ph

  Tung ChungHK$300-400/ph

  Wong Tai SinHK$200-250/ph

  Western DistrictHK$250-400/ph

  Wan ChaiHK$200-400/ph

  North PointHK$500-/ph

 • Sha Tin WaiHK$300-350/ph

  Hung HomHK$400-450/ph

  To Kwa WanHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$250-350/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Prince EdwardHK$200-250/ph

  Shau Kei WanHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Sheung WanHK$300-500/ph

  Tung ChungHK$300-400/ph

  Tai PoHK$250-300/ph

  Tung ChungHK$200-300/ph

  Yuen LongHK$350-450/ph

  Causeway BayHK$400-500/ph

  Hung HomHK$350-500/ph

  Mong KokHK$250-350/ph

 • Western DistrictHK$200-500/ph

  Hung HomHK$200-400/ph

  Tai PoHK$200-400/ph

  Tai Kok TsuiHK$200-350/ph

  City OneHK$200-250/ph

  Sha TinHK$200-300/ph

  Clearwater BayHK$200-200/ph

  K/KHK$200-250/ph

  Tai WaiHK$300-500/ph

  Lohas ParkHK$300/ph

  Hung HomHK$200/ph

  Western DistrictHK$400-600/ph

  Kowloon CityHK$250-300/ph

  Quarry BayHK$200-400/ph

  Sheung WanHK$400-600/ph

  Quarry BayHK$250-400/ph

 • Tuen MunHK$350-450/ph

  JordonHK$200-300/ph

  Pok Fu LamHK$300-400/ph

  Sheung ShuiHK$250-300/ph

  City OneHK$200-250/ph

  Hung HomHK$300/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  Tin HauHK$600-600/ph

  Lantau IslandHK$200-250/ph

  Tuen MunHK$300-400/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Mong KokHK$200-250/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Kwai FongHK$200-200/ph

  Tai KooHK$200-250/ph

  Mid LevelHK$200-250/ph

 • Tai PoHK$200-200/ph

  To Kwa WanHK$200-300/ph

  Tsim Sha TsuiHK$200-300/ph

  Pok Fu LamHK$200-500/ph

  Western DistrictHK$300-450/ph

  Western DistrictHK$300-450/ph

  Western DistrictHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Kowloon BayHK$200-200/ph

  Sai Wan HoHK$300-400/ph

  Mong KokHK$300-500/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  W/THK$300-400/ph

  Tsuen WanHK$350-500/ph

  Hung HomHK$250-300/ph

  Yuen LongHK$250-350/ph

 • A/DHK$300-500/ph

  Yuen LongHK$200-250/ph

  Tai PoHK$200-350/ph

  Tin Shui WaiHK$250-350/ph

  Tsim Sha TsuiHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Tsing YiHK$300-400/ph

  Lam TinHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  To Kwa WanHK$250-350/ph

  Kwai ChungHK$200-300/ph

  Choi HungHK$200-200/ph

  K/KHK$200-200/ph

  Ho Man TinHK$450-550/ph

  Tai Wo HauHK$300-400/ph

  Tin Shui WaiHK$300-350/ph

 • To Kwa WanHK$200-200/ph

  Hung HomHK$350-400/ph

  Yau Ma TeiHK$200-250/ph

  Hung HomHK$350-500/ph

  K/WHK$200-300/ph

  Tai PoHK$300-300/ph

  Yau TongHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$200-300/ph

  Kwai ChungHK$400-500/ph

  Kowloon CityHK$300-500/ph

  Tai PoHK$200-400/ph

  Hung HomHK$250-350/ph

  Mong KokHK$400-450/ph

  Tuen MunHK$200-250/ph

  Yuen LongHK$200-200/ph

  StanleyHK$800-/ph

 • Lam TinHK$200-300/ph

  Tai PoHK$250-400/ph

  Tuen MunHK$400-500/ph

  Shau Kei WanHK$300-400/ph

  Hung HomHK$400-500/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Kowloon CityHK$200-250/ph

  Tin HauHK$400-450/ph

  Tai KooHK$700-700/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  C/SHK$200-250/ph

  Kowloon BayHK$200-300/ph

  FanlingHK$300-500/ph

  Sha TinHK$250-350/ph

  Prince EdwardHK$200-250/ph

  Wong Tai SinHK$250-350/ph

 • Wong Tai SinHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  Tuen MunHK$300-300/ph

  Tai WaiHK$350-450/ph

  Tin Shui WaiHK$330-350/ph

  Yuen LongHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$300-350/ph

  Discovery BayHK$300/ph

  Tai KooHK$300-400/ph

  Kowloon BayHK$500-/ph

  Yau Ma TeiHK$200-300/ph

  Tsim Sha TsuiHK$250-300/ph

  City OneHK$400-600/ph

  Yuen LongHK$200-300/ph

  Yuen LongHK$300-300/ph

  K/SHK$200/ph

 • Sha TinHK$200-250/ph

  Mong KokHK$400-500/ph

  CentralHK$300-500/ph

  Tai KooHK$200-300/ph

  Kowloon CityHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$500-500/ph

  Heng Fa ChuenHK$250/ph

  Tseung Kwan OHK$250-350/ph

  Quarry BayHK$200/ph

  FanlingHK$200-300/ph

  North PointHK$300-400/ph

  Yau TongHK$250-400/ph

  O/THK$200/ph

  AberdeenHK$100-100/ph

  Tin HauHK$200/ph

  Heng Fa ChuenHK$200-200/ph

 • Yau TongHK$300/ph

  Kwun TongHK$350-400/ph

  Discovery BayHK$200-200/ph

  Lei Yue MunHK$350/ph

  Hung HomHK$250/ph

  Sheung ShuiHK$200-300/ph

  Pok Fu LamHK$200-400/ph

  Sha TinHK$150-/ph

  Hung HomHK$250/ph

  K/THK$200-250/ph

  Tseung Kwan OHK$400-500/ph

  Tai WaiHK$400-550/ph

  C/HHK$200-250/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  Ap Lei ChauHK$200/ph

  Western DistrictHK$200-300/ph

 • Kowloon CityHK$200-400/ph

  Yau TongHK$200-250/ph

  Pok Fu LamHK$400-500/ph

  Kowloon BayHK$200-250/ph

  Sha TinHK$250-400/ph

  Tung ChungHK$200-200/ph

  Tin Shui WaiHK$200-350/ph

  Causeway BayHK$300-400/ph

  Sai KungHK$250/ph

  Western DistrictHK$450-550/ph

  Hung HomHK$250-350/ph

  Tuen MunHK$350-500/ph

  C/THK$500/ph

  Yau TongHK$350-450/ph

  Kwai FongHK$400/ph

  AberdeenHK$250/ph

 • Sai Wan HoHK$300-500/ph

  Tai KooHK$200-200/ph

  Wong Tai SinHK$250-300/ph

  Yau Ma TeiHK$200-300/ph

  Tsuen WanHK$400-600/ph

  Prince EdwardHK$250-300/ph

  Diamond HillHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$200/ph

  Yuen LongHK$300/ph

  Sha TinHK$300/ph

  Clearwater BayHK$300-500/ph

  Sha TinHK$600-550/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  Yau TongHK$250-350/ph

  A/SHK$250-500/ph

  Siu Sai WanHK$300/ph

 • Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$200-200/ph

  Kwai ChungHK$200-200/ph

  Kwai ChungHK$250-400/ph

  Western DistrictHK$300-300/ph

  A/A/A/C/C/D/H/L/M/N/Q/R/S/S/S/S/T/T/W/W/W/J/K/M/M/M/P/T/T/YHK$300-350/ph

  Happy ValleyHK$300-300/ph

  Fortress HillHK$200-200/ph

  CyberportHK$200-350/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Kowloon BayHK$250-350/ph

  Sheung WanHK$250-300/ph

  CentralHK$400-600/ph

  Tuen MunHK$200-250/ph

  Kwun TongHK$200-300/ph

  S/THK$200-200/ph

 • Ho Man TinHK$400-600/ph

  Tsim Sha TsuiHK$400-500/ph

  Tsuen WanHK$300-400/ph

  Kwai FongHK$300-500/ph

  Ma On ShanHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$200-350/ph

  Hung HomHK$250-300/ph

  Tung ChungHK$200-400/ph

  Hung HomHK$250-300/ph

  Sai KungHK$300-300/ph

  Choi HungHK$250-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  Wong Tai SinHK$300-350/ph

  Tseung Kwan OHK$250-350/ph

  Tai PoHK$200-350/ph

  Clearwater BayHK$300-500/ph

 • Tai KooHK$300-500/ph

  FanlingHK$400-500/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Prince EdwardHK$250-400/ph

  M/PHK$200-200/ph

  North PointHK$200-500/ph

  K/THK$100-200/ph

  North PointHK$250-350/ph

  Ma On ShanHK$200-300/ph

  M/S/T/T/T/YHK$200-/ph

  Tung ChungHK$200-350/ph

  North PointHK$200-250/ph

  Sham TsengHK$250/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  Pok Fu LamHK$150-250/ph

  Kowloon BayHK$250-250/ph

 • Tuen MunHK$200-300/ph

  Kowloon TongHK$400-500/ph

  K/LHK$300-600/ph

  Sheung WanHK$450-500/ph

  C/HHK$250-350/ph

  W/THK$300/ph

  Western DistrictHK$500-600/ph

  North PointHK$250-300/ph

  Causeway BayHK$200-250/ph

  Sheung ShuiHK$250-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  Fo TanHK$350/ph

  Tung ChungHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200/ph

  Lohas ParkHK$200-200/ph

  To Kwa WanHK$300/ph

 • Yuen LongHK$250-300/ph

  W/SHK$200-400/ph

  Tai WaiHK$250-400/ph

  Sha TinHK$200-250/ph

  Yuen LongHK$300-450/ph

  Tsing YiHK$350/ph

  Yuen LongHK$250/ph

  Pok Fu LamHK$200-300/ph

  Shek Kip MeiHK$300-500/ph

  North PointHK$250-350/ph

  Repulse BayHK$350-500/ph

  Fortress HillHK$350-500/ph

  Tai KooHK$200-200/ph

  CentralHK$350-600/ph

  J/THK$400-500/ph

  Tuen MunHK$300-350/ph

 • Kowloon CityHK$300-350/ph

  Hung HomHK$400/ph

  Western DistrictHK$200/ph

  Wan ChaiHK$250-400/ph

  P/WHK$200-400/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Hung HomHK$250-350/ph

  Tuen MunHK$300-400/ph

  Fo TanHK$250-300/ph

  Sai Wan HoHK$400-500/ph

  Yau TongHK$200-300/ph

  P/WHK$200-350/ph

  Wong Tai SinHK$200/ph

  Sai Wan HoHK$350/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$250-300/ph

 • Tai WaiHK$300-400/ph

  Yuen LongHK$200-200/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  Chep Lap KokHK$100-200/ph

  K/SHK$200-250/ph

  Cheung Sha WanHK$200-250/ph

  Tai PoHK$300/ph

  Hung HomHK$300/ph

  Wan ChaiHK$250-300/ph

  Hung HomHK$250-400/ph

  Kowloon BayHK$200-300/ph

  Kowloon CityHK$500/ph

  Sham TsengHK$200-200/ph

  Hung HomHK$300-400/ph

  D/THK$200-200/ph

  Tsing YiHK$300-350/ph

 • Quarry BayHK$250-350/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$250-400/ph

  Tai PoHK$200/ph

  Tai WaiHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$300-350/ph

  Sai KungHK$250-400/ph

  To Kwa WanHK$200-500/ph

  Mong KokHK$200-300/ph

  Causeway BayHK$250-350/ph

  Tseung Kwan OHK$200/ph

  C/SHK$500-600/ph

  N/PHK$200-300/ph

  Tin Shui WaiHK$250/ph

 • Sham TsengHK$200-250/ph

  JordonHK$250-350/ph

  Mong KokHK$200-300/ph

  Sai Wan HoHK$150-300/ph

  Tuen MunHK$300/ph

  Sheung ShuiHK$200/ph

  Yuen LongHK$300-400/ph

  S/T/THK$200-250/ph

  Sha TinHK$400-500/ph

  Yau Ma TeiHK$200-250/ph

  Sheung ShuiHK$250-350/ph

  Kowloon CityHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$200-200/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  Sha TinHK$400-500/ph

  Ngau Tau KokHK$300-500/ph

 • Hung HomHK$200-400/ph

  Ap Lei ChauHK$250-300/ph

  FanlingHK$200-350/ph

  Pok Fu LamHK$200-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-300/ph

  S/WHK$200-300/ph

  Wong Tai SinHK$200-200/ph

  Long PingHK$250-350/ph

  Tai PoHK$200-250/ph

  Tin Shui WaiHK$250-300/ph

  Tin Shui WaiHK$200-250/ph

  Sheung WanHK$250-350/ph

  Lam TinHK$200-300/ph

  L/WHK$200-300/ph

  Tai PoHK$350-500/ph

  Sai Wan HoHK$200-300/ph

 • Western DistrictHK$400-600/ph

  Pok Fu LamHK$200-300/ph

  Mong KokHK$350-400/ph

  C/THK$300-600/ph

  Sham Shui PoHK$250-500/ph

  Cheung Sha WanHK$200-300/ph

  Ma On ShanHK$300-500/ph

  Western DistrictHK$400-500/ph

  Wan ChaiHK$250-300/ph

  Kowloon BayHK$300-350/ph

  Kwai ChungHK$350-400/ph

  Tai WaiHK$200-350/ph

  Discovery BayHK$500-600/ph

  Sham Shui PoHK$200-250/ph

  Sha TinHK$250-350/ph

  Diamond HillHK$200-300/ph

 • Kwun TongHK$250-350/ph

  Sha TinHK$200-250/ph

  Tai WaiHK$250-350/ph

  S/SHK$200-250/ph

  Kwun TongHK$200-250/ph

  Wan ChaiHK$200-300/ph

  Mong KokHK$300-500/ph

  Quarry BayHK$300-400/ph

  C/HHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Tai PoHK$200-400/ph

  Tai PoHK$300-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-400/ph

  North PointHK$200-300/ph

  Tin Shui WaiHK$300-400/ph

 • Western DistrictHK$400-400/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  To Kwa WanHK$350-400/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$200-400/ph

  Siu HongHK$250-300/ph

  Ma On ShanHK$300-400/ph

  Cheung Sha WanHK$200-300/ph

  Kwun TongHK$200-250/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

  Tsuen WanHK$200-300/ph

  FanlingHK$200-250/ph

  Nam CheongHK$200-200/ph

  Sha TinHK$250-300/ph

  Tin Shui WaiHK$300-400/ph

  K/THK$200-300/ph

 • Hung HomHK$250-300/ph

  Western DistrictHK$300/ph

  Tai Wo HauHK$200-200/ph

  Tsim Sha TsuiHK$300-500/ph

  C/SHK$200-200/ph

  Ma On ShanHK$250-350/ph

  Hung HomHK$300-400/ph

  Prince EdwardHK$200-350/ph

  Shau Kei WanHK$300/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

  FanlingHK$200-500/ph

  Tseung Kwan OHK$250-300/ph

  Tsuen WanHK$200-300/ph

  S/THK$200/ph

  Tsuen WanHK$350-600/ph

  OlympicHK$250-350/ph

 • Hung HomHK$200-250/ph

  Ho Man TinHK$300-350/ph

  Tai PoHK$200-400/ph

  Tsing Lung TauHK$300-450/ph

  Tseung Kwan OHK$300-400/ph

  Cheung Sha WanHK$600-600/ph

  Tai PoHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$200-200/ph

  Western DistrictHK$200-200/ph

  Yuen LongHK$200-250/ph

  CentralHK$550-600/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Kowloon TongHK$200-300/ph

  North PointHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$350-600/ph

  M/MHK$200-350/ph

 • CentralHK$300-750/ph

  Tai Kok TsuiHK$200-350/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Prince EdwardHK$200-200/ph

  S/CHK$200-400/ph

  Kwai ChungHK$200-200/ph

  Tseung Kwan OHK$300-350/ph

  Wan ChaiHK$250-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  Mong Kok EastHK$300-600/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

  Tuen MunHK$200-200/ph

  Quarry BayHK$300-350/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  Kwai FongHK$200-250/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

 • Ma On ShanHK$300-400/ph

  Kwun TongHK$200-250/ph

  Fortress HillHK$200-250/ph

  H/HHK$200-200/ph

  Ap Lei ChauHK$200-200/ph

  Western DistrictHK$200-400/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  FanlingHK$200-250/ph

  Fo TanHK$250-350/ph

  Tai Kok TsuiHK$300-500/ph

  Tai WaiHK$200-300/ph

  Sham Shui PoHK$250-550/ph

  Wong Tai SinHK$200-300/ph

  Tsing YiHK$300-450/ph

  S/KHK$200-250/ph

  Sheung WanHK$500-600/ph

 • Pok Fu LamHK$200-450/ph

  Mong KokHK$200-400/ph

  Kowloon CityHK$200-250/ph

  Happy ValleyHK$200-300/ph

  S/THK$200-200/ph

  Mong KokHK$200-300/ph

  Tsuen WanHK$300-350/ph

  Ping ChauHK$300-350/ph

  P/SHK$350-500/ph

  CentralHK$200-200/ph

  FanlingHK$200-200/ph

  Sham Shui PoHK$200-300/ph

  M/PHK$450-600/ph

  Mong KokHK$250-250/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Sham Shui PoHK$200-250/ph

 • Sham Shui PoHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  Kwai ChungHK$200-200/ph

  Western DistrictHK$250-300/ph

  Yuen LongHK$250-400/ph

  Siu Sai WanHK$200-200/ph

  Lohas ParkHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$300-450/ph

  Cheung Sha WanHK$300-350/ph

  Western DistrictHK$200-300/ph

  Lei Yue MunHK$200-200/ph

  B/FHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$250-350/ph

  Ngau Chi WanHK$350-500/ph

  Mong KokHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$200-400/ph

 • Tai PoHK$200-250/ph

  Wan ChaiHK$250-300/ph

  Wan ChaiHK$300-400/ph

  Tsim Sha TsuiHK$300-400/ph

  JordonHK$200-200/ph

  Cheung ChauHK$200-200/ph

  Kowloon TongHK$200-200/ph

  L/SHK$200-300/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

  Pok Fu LamHK$200-350/ph

  Kowloon BayHK$200-300/ph

  Hung HomHK$300-400/ph

  Chai WanHK$300-400/ph

  Kwun TongHK$200-200/ph

  Lam TinHK$200-400/ph

  Tsing Lung TauHK$200-300/ph

 • Sham Shui PoHK$300-400/ph

  Mong KokHK$200-200/ph

  Yau Ma TeiHK$200-200/ph

  Tse Wan ShanHK$300-450/ph

  Shau Kei WanHK$200-200/ph

  Prince EdwardHK$300-400/ph

  Sheung ShuiHK$200-250/ph

  Ma On ShanHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-200/ph

  Yau TongHK$250-300/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Sha TinHK$250-300/ph

  Kowloon CityHK$200-200/ph

  JordonHK$200-200/ph

  Tuen MunHK$100-250/ph

  Western DistrictHK$200-250/ph

 • Tai PoHK$200-250/ph

  Ho Man TinHK$200-300/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  Hung HomHK$250-400/ph

  City OneHK$200-300/ph

  Lam TinHK$300-400/ph

  Sham Shui PoHK$200-300/ph

  Tung ChungHK$200-200/ph

  Wong Tai SinHK$200-400/ph

  Ho Man TinHK$450-450/ph

  OlympicHK$200-200/ph

  S/THK$200-200/ph

  Lohas ParkHK$300-400/ph

  Lam TinHK$200-300/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Yuen LongHK$200-250/ph

 • T/THK$200-400/ph

  Diamond HillHK$250-250/ph

  JordonHK$250-400/ph

  Ngau Chi WanHK$250-300/ph

  Hung HomHK$200-250/ph

  Sha TinHK$200-200/ph

  Sha TinHK$200-400/ph

  Mong KokHK$250-350/ph

  T/THK$200-350/ph

  Tsuen WanHK$200-350/ph

  Tsing YiHK$250-300/ph

  Kowloon BayHK$300-400/ph

  Ho Man TinHK$300-400/ph

  Wan ChaiHK$500-400/ph

  Tseung Kwan OHK$200-250/ph

  San Po KongHK$200-400/ph

 • Western DistrictHK$200-400/ph

  North PointHK$300-400/ph

  Tuen MunHK$200-250/ph

  Hung HomHK$160-180/ph

  Tai Kok TsuiHK$200-250/ph

  Ho Man TinHK$200-300/ph

  Tai WaiHK$250-400/ph

  Kowloon CityHK$200-200/ph

  JordonHK$200-350/ph

  Yuen LongHK$250-300/ph

  Tin HauHK$400-600/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  To Kwa WanHK$200-300/ph

  Tseung Kwan OHK$250-350/ph

  Western DistrictHK$200-350/ph

  Lam TinHK$200-400/ph

 • Tai WaiHK$200-250/ph

  Tuen MunHK$200-300/ph

  Kowloon TongHK$350-350/ph

  Lamma IslandHK$500-600/ph

  Tin Shui WaiHK$200-200/ph

  Tai Wo HauHK$250-300/ph

  Prince EdwardHK$200-300/ph

  Tsuen WanHK$200-300/ph

  Hung HomHK$200-300/ph

  SohoHK$200-300/ph

  Sha Tin WaiHK$200-250/ph

  Kwun TongHK$300-400/ph

  Sha TinHK$200-300/ph

  Mei FooHK$250-350/ph

  Sham Shui PoHK$250-350/ph

  Cheung Sha WanHK$250-350/ph

 • Sha TinHK$200-200/ph

  Tuen MunHK$250-350/ph

  Sheung ShuiHK$200-200/ph

  Yau Ma TeiHK$200-200/ph

  Choi HungHK$300-320/ph

  Pok Fu LamHK$300-400/ph

  Wong Tai SinHK$250-300/ph

  Hung HomHK$300-300/ph

  Hung HomHK$300-400/ph

  Yuen LongHK$300-400/ph

  Tai Kok TsuiHK$300-400/ph

  Kwai ChungHK$300-400/ph

  Western DistrictHK$300-350/ph

  Tai PoHK$300-350/ph

  Yuen LongHK$300-350/ph

  Kwun TongHK$300-350/ph

 • Tai WaiHK$300-400/ph

 
Our Learners
Article